Fregattræf 2013

Fregatræffet på den gode fregat Peder Skram er vel overstået.

Det blev fra de første ankommende gamle fregatsejlere Michael M og Torben B en succes, hvor historierne væltede ud om de gode gamle dage.

Det meget interessant for os i teknisk team at høre på. Vi fik også en del billeder og uniformseffekter, som vi er meget glade for. Kl. 1900 blev der via anlægget kaldt til samling i Mandskabsmessen/ Cafeteriet, hvor Teknisk Leder Peter Sajlerz for Fregatten Peder Skram bød velkommen og håbede at man ville få en god aften.

Derefter var der skafning. Fregatten var vært med en menu som bestod af frankfurterpølser m/u bacon, grillet af fregatsejlerne selv på agterdækket, hjemmetlavet Kartoffelsalat , blandet salat med en hvidløgsdressing og oliekrydderurtdressing, en øl og efterfølgende kaffe . Efter skafning var der hyggelig samvær og udveksling af gamle minder for fregatsejlerne.

Fregatten som var åben og i fuld dæksbelysning blev af Fregatsejlerne flittig beset og studeret. Der var mange lovord om fregatten og det kunne sige siges tydeligere end hvad fregatsejlerne sagde, at Peder Skram fremstod meget pænere i dag end da den var i aktiv tjeneste, der blev vi i teknisk team meget rørt og glade for de mange rosende ord fra jer.

Kl. 2300 var fregatsejler traffet overstået i god ro og orden og hun blev sat til ro og hvile, efter en travl aften med mange gamle minder.

Opstart af fregattræf

Fregatsejlertræf fredag den 28.september kl. 1900, selvfølgelig på PEDER SKRAM.
Det var et af medlemmerne af Techteam, Tom Kundahl, der via Facebook havde fundet frem til en lang række fregatsejlere, som efterfølgende indvilgede i at komme tilstede, et par af dem havde taget deres hustruer med. 


Tom havde sørget for forplejning i form af pølser med og uden svøb, hjemmelavet kartoffelsalat m.m og det forsvandt som dug for solen. 


Til alt held viste det sig, at en del af fregatsejlerne kendte hinanden, og gensynsglæden var stor.
Desuden var de fremmødte blevet bedt om at medbringe billeder og andet materiale der kunne være med til at belyse fregattens indsats i aktiv tjeneste.


Det blev en munter aften som fortjener en gentagelse. Næstformanden i fregattens venner, Lars Nielsen forsømte ikke lejligheden til at agitere for et medlemskab.
Frank Horn