Fregattræf 2021 afholdes 4 - 5 september 2021

Tilmelding og betaling oplyses senere

Program oplyses senere


Menu oplyses senere

Tilmelding er lukket, kontakt webmaster på fpl@post9.tele.dk